Lale Devri Dönemi
0

Lale Devri Nasıl Ve Ne Zaman Başladı?

Lale devri dönemi , Lale Devri Nasıl Ve Ne Zaman Başladı? Lale Devri viyana bozgunundan sonra kendini toparlamaya başlayan Osmanlı imparatorluğu Venedik ve Rusyayı mağlup etmiş olsa da 1715-1718 harplerinde. Avusturya’ya yenilerek Sırbistan’ın bir bölümünü kaybeder. bürokrat kökenli olan sadrazam Nevşehirli İbrahim paşa 1718 deki Pasarofça anlaşmasından sonra 35 yıldır süren savaş dönemine son verdi. barış eğlence ve yenileşme dönemi başattı. bu barış antlaşmasıyla 1683’ten bu yana süren karışıklık bitti, 1730 yılına kadar sürecek olan Lale Devri başladı.

Lale Devri İsmi Nereden Gelmektedir?

Lale Devri İsmi Nereden Gelmektedir? Osmanlı tarihçilerinin en önemli isimlerinden olan Yahya kemal ile Ahmet Refik Altınay ile bir sohbetleri esnasında XVIII. yüzyıldaki bu dönemini ‘lale devri’ olarak adlandırır. bu dönem üzerinde bir kitap hazırlayan Ahmet refik de bu ismi beğenerek, yazdığı eserde kullanır. Ahmet Refik’in kitabına verdiği isim daha sonra yaygınlaşarak bu dönemi ifade eden bir ad oldu.

Lale Devrinde Elçiler Avrupa’ya Neden Gönderildi?

Lale Devrinde Elçiler Avrupa’ya Neden Gönderildi? Osmanlı tarihinde ilk kez Avrupa devletlerine elçi gönderdi. bu elçiler askeri ve ticari amaçla tek gitmemişlerdi. Avrupa devletlerinin askeri gücünü ve devlet yapısı ile ilgili bilgi edineceklerdi. uğraşları sonucunda konsolosluğa viyana’ya 1719 da Büyük elçi olarak giden İbrahim paşa, 1720-1721 de Yirmisekiz Mehmet çelebi Parise,1722 de Nişli Mehmed ağa Moskova’ya elçi olarak gittiler. bu elçiler gittikleri yerde gördüklerini anlatan raporlar hazırladılar ve sadrazama sundular.

Lale Devrinde Tulumbacı Ocakları Nasıl Kuruldu?

Lale Devrinde Tulumbacı Ocakları Nasıl Kuruldu? Tulumbacı ocakları lale devrinde ilk defa düzenli bir İtfaiye teşkilatı olan tulumbacı ocağı kuruldu. 50 kişilerden oluşan tulumbacıların başında aslen Fransız olan sonradan Müslüman olan Davud ağa vardı. kendi icat ettiği tulumbayı ve bir çok icadı yangınlarda kullanılmış ve sadrazam tarafından yeniçeri ocağına Tulumbacıbaşı olarak tayin etmişti.

bu dönemde eğlence hayatıyla bilinenlerden sadrazam İbrahim paşanın rolü vardır. sadrazam saraydan uzakta ‘Sadabad’ adı verilen yeni bir saray inşa eder. sarayın etrafına çeşitli heykeller havuzlar yaptırır. devlet ileri gelenleri birbirilerinin lüks yaşamlarına özenir, ve lüks yarışına girerler. şairlerin ve müzisyenlerin de içinde olduğu çeşitli eğlenceler tertip ettiler. özellikler laleler ile çeşit çeşit çiçekler, kuşlar bahçelerinde bulunuyordu. devlet ileri gelenlerinin bu durumu halka yansıdı. kahvehane ve meyhaneler arttı batı tarzları çeşitli mobilyalarıyla ön plana çıktı. eğlence hayatı ve şiir ön plana çıktı, divan edebiyatının önemli isimlerinden nedim de bu dönemde yaşamıştır. eğlence hayatı dışında gelişmeler de oldu, İstanbul baştan başa imar edildi. yeni saraylar, çeşmeler,su yolları yapıldı. çeşitli dillerden eserler tercüme heyeti ile Türkçeye çevrildi. yeni kütüphaneler kuruldu, matbaa kuruldu, çeşitli imalathaneler kuruldu ve yeniden dizaynları yapıldı. bu dönemde Avrupa tarzı asker yetiştirilmesi yapıldı fakat patrona Halil isyanı ile asrın sonlarına kaldı.

Lale Devri Nasıl Sona Erdi?

Lale Devri Nasıl Sona Erdi? Lale devri sarayların kuşatılması ile ortalık karışınca padişahın emri ile sadrazam ve bazı vezirler öldürülerek, asilere verildi. bu durumu öğrenen padişah harem dairesine, yerine geçecek olan şehzade mahmud’un yanına gitti.devlet adamları yeni padişahı kabul ettiler III. Ahmedin 27 yıllık hükümdarlığı ve türk yenileşme tarihi

 • 0
  _dare_eder
  İdare Eder
 • 0
  _yi
  İyi
 • 0
  bravo
  Bravo
 • 1
  harika
  Harika
 • 0
  d_nceli
  Düşünceli
 • 0
  k_t_
  Kötü
 • 0
  _ok_k_t_
  Çok Kötü
Paylaş

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir