1.Murad Dönemi 1.Murad Kimdir? 1.Murad Nasıl Tahta Geçmiştir? 1.Murad Hangi Savaşlara Girmiştir?
0

1.Murad Dönemi 1.Murad Kimdir? 1.Murad nasıl tahta geçmiştir? 1.Murad Hangi Savaşlara Girmiştir?

1.MURAD

1.Murad Dönemi

Osmanlı padişahlarından üçüncüsü olan 1.Murat Kimdir? 1. Murad nasıl tahta geçmiştir? 1.Murad Hangi Savaşlara Girmiştir?

1.Murad ‘ın Hayatı

1. Murad, Murad Hüdavendigâr veya Gazi Hünkar, 29 Haziran 1326, Bursa – 28 Haziran 1389, Kosova), Osmanlı Devleti’nin üçüncü padişahıdır. Osmanlı Tarhinin en güçlü dönemlerinde padişahlık yapmıştır. Babası Orhan Gazi, annesi Nilüfer Hatun’dur. Babası Orhan Gazidöneminde 95.000 km² olan devlet toprakları onun döneminde yaklaşık 500.000 km² kadar genişlemiştir. “Hükümdar”, “bey” anlamına gelen hüdavendigâr unvanıverilmiştir. Tuğrası Sultan Murad bin Orhanolarak istiflenmiştir. Bazı kitabelerde Melikû’l-Âdil İl Gazi es-Sultan Giyâsû’d-Dünya ve’d-Din şanı ile anılmıştır. Adına kesilmiş olan gümüş ve bakır sikkelerde ve bazı diğer kitabelerde Murad bin Orhan el-Melik, el-Adil, es Sultanü’l Gaalib ad ve unvanları kullanılmıştır. Bazı kaynaklara göre, bu Osmanlıların İlhanlılara olan bağımlılığının sona erdiğini göstermektedir. Böylece Sultan unvanı ilk kez I. Murad zamanında kullanılmıştır. Şehzadeliği döneminde Edirne’yi alarak Balkanlara geçmiştir ve Balkanlarda fetihler yapmaya başlayarak Osmanlı Devleti’nin sınırlarını genişletmiştir. Kırkın üzerinde savaşı yönettiği ve hiç yenilmediği çeşitli kaynaklarda söylenmektedir. I. Kosova Savaşı’ndan sonra savaş alanını gezerken bir Sırp askeri olan Milos Obilic tarafından hançerlenerek öldürüldü.

Padişahlık öncesi

Şehzadelik yılları hakkında elimizde hiç bilgi bulunmamaktadır. Annesi Rum asıllı Yarhisar tekfurunun kızı olduğu için, bundan ne kadar etkilendiği, örneğin Rumca bilip bilmediği meçhuldür. Çocukluğu ve gençliğinde İznik ve Bursa’da medreseler açıldığı bilinmekle beraber 1. Murad’ın bu kurumlarda veya bunlarda bulunan değerli hocalardan İslamî eğitim görüp görmediği; yahutta babası ve dedesi gibi geleneksel Türkmen eğitimi mi gördüğü bilinmemektedir. Babası Orhan Bey Bursa’yı aldığı zaman (1326’da veya bazı kaynaklara göre 1324’de), Aşıkpaşazade tarihine göre bu şehir “Bey Sancağı” olarak örgütlendi ve Şehzade Murad sancak beyi olarak atandı. 1. Murad’a Hüdavendigar unvanı verildiği bilindiği; bu unvanın daha çok Bursa Sancağı’nda kullanıldığı; sonradan 2. Murad’a da verildiği göz önüne alınırsa, Bursa Sancak beyi olarak görev yaptığı çok olasıdır. Olasılıkla Bursa Sancak Beyi iken, ağabeyi Süleyman Paşa’nın maiyetinde Rumeli fetihlerine katıldı. Süleyman Paşa’nın Çorlu’da bir sürek avı sırasına 1359’da ölümünden sonra üç yıl kadar (1359-1362) Beylerbeyi olarak Rumeli fetihlerine devam etti. Ancak bazı kaynaklar oğlu Süleyman Paşa’nın beklenmedik ölümüne çok üzülen ve çok yaşlı olan Orhan Bey’in son günlerini inzivaya çekilip sessiz geçirdiğini, devlet idaresini oğlu Murad Bey’e bıraktığını söylenir. Peki 1.Murad Hangi Savaşlara Girmiştir?

 • 0
  _dare_eder
  İdare Eder
 • 1
  _yi
  İyi
 • 1
  bravo
  Bravo
 • 2
  harika
  Harika
 • 0
  d_nceli
  Düşünceli
 • 0
  k_t_
  Kötü
 • 0
  _ok_k_t_
  Çok Kötü
Paylaş
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir